Krpimirci

Imaginarno putovanje u kojem dijelovi odjeće oživljavaju, mijenjaju tijela glumaca i nude nove krajolike dječjoj mašti