8. srpnja u 13:00 održat će se navedena audicija u GKL Rijeka, Blaža Polića 6. Svi zainteresirani mogu joj pristupiti, a pred stručnim povjerenstvom će izvesti: animaciju lutke, interpretaciju proze, poezije i glazbe po vlastitom izboru. Po mogućnosti, kandidati će trebati obrazložiti motivaciju pristupanja audiciji budući da se radi o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme. Kandidati su dužni sa sobom imati dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice i životopis s opisom dosadašnjeg rada. Uvjet zasnivanja radnog odnosa je završena akademija dramskih umjetnosti (VSS) i položena audicija pred audicijskim povjerenstvom. Ukoliko kandidat nema završenu akademiju, a položi audiciju, radni odnos se može zasnovati.

Podijeli na socijalnim mrežama
Skip to content