umjetničko – edukativni projekt

za školski uzrast

Autorica dramskog teksta: VEDRANA BALEN SPINČIĆ
Redatelj: SERĐO DLAČIĆ
Kreatori lutaka: MARIJA VOLKMER i RADOVAN KUNIĆ (pod mentorstvom LUČI VIDANOVIĆ)
Scenograf: MIHAJLO UZELAC (pod mentorstvom LUČI VIDANOVIĆ)
Skladatelj: SRĐAN BADURINA
Autorica edukativno – radioničkog programa: BOŽENA DELA�
Glumci – lutkari i voditelji radionice: BOŽENA DELAŠ i GORAN ZELIĆ
Inspicijent: DAMIR ŠEVČEK

Najnoviji projekt GKL Rijeka osmišljen je za niže razrede osnovne škole, a u sebi objedinjuje umjetnički lutkarski program, dakle lutkarsku predstavu te edukativno – interaktivni dio koji podrazumijeva kazališno-lutkarsku radionicu s učenicima. Program je kreiran za gostovanje u osnovnim školama, učionicama ili nekom drugom školskom prostoru. Radi se o inovativnom projektu kojim želimo djeci približiti lutkarsku umjetnost na način da ih izravno i kroz kazališni izričaj podučimo o nastajanju lutkarske predstave te da i gledatelji sami, kroz vlastiti rad kreiraju predstavu i sve što je za nju potrebno. Ideja je o projektu nastala je iz više razloga kojima je imanentna snažna povezanost umjetnosti za djecu i edukacije. Projekt je nastao korespondirajući s ciljevima i postignućima Nacionalnoga okvirnog kurikuluma te je implementacija programa moguća u jezično – komunikacijsko, društveno – humanističko i umjetničko nastavno područje, a moguća je i integracija sadržaja u Građanski odgoj.
Prvi dio programa jest lutkarska predstava u malom lutkarskom kazalištu koje je izrađeno prema pozornici GKL Rijeka. Sadržaj predstave odnosi se na proces nastajanja lutkarske predstave. Gledatelji će se kroz likove inspicijenta, redatelja, teksta, tehnologa lutke i glumaca – lutkara upoznati s osnovnom kazališnom problematikom i kazališnim i lutkarskim pojmovima te s nekoliko glavnih tehnika lutaka – marionetom, bunraku, javajkom i ginjolom. Svaka lutka kroz malu audiciju za predstavu „Tri praščića“ ispriča o sebi ono najvažnije tj. kako funkcionira i kako ju se animira. Predstava završava s pozivom djece na sudjelovanje u radionici tj. pripremi i izvedbi predstave „Tri praščića“.

Radionica je osmišljena tako da nakon predstave, koja je zapravo na neki način uvod u radionicu, djeca koja su dotad bila gledatelji postaju sudionici tj. stvaratelji predstave. Oni se podijele u nekoliko radnih skupina – timova jer timsko učenje djelotvorno unapređuje raznolike sposobnosti učenika, omogućava učenicima preuzimanje odgovornosti za učenje i osigurava nužnu komunikaciju i suradnju među učenicima. Svaki tim dobiva određeni umjetnički i kreativni zadatak – organizira se tim za izradu lutaka i animaciju, tim za izradu scenografije, tim za odabir glazbe, tim za izradu plakata te organizaciju publike, tim za svjetlosne efekte i novinarski tim. Lutke se izrađuju prema pripremljenom predlošku i koriste se različiti materijali (boja, špaga, škare, ljepilo, tkanina…) i vježba se animacija te kratak tekst za izvođenje. Prema zadacima scenskog zbivanja izrađuju se skice i prijedlozi za scenografiju za odabranu scenu. Skupina određena za glazbenu kulisu predstave preslušava cd ili pak stvara vlastitu glazbu uz pomoć šuškalica, triangla ili sličnih instrumenata bliskih i poznatih djeci. Učenici također planiraju osvjetljenje postavljene scene te koriste dostupna rasvjetna tijela. Tim za propagandu izrađuje plakat za predstavu u određenoj likovnoj tehnici te se među sobom dijeli i postaje publika. U improvizacijama učenici su potaknuti koristiti maštu u kreativnom procesu rješavanja određenog tematskog problema. Određeni dio razreda postaje tim za evaluaciju, prati tijek nastajanja predstave, intervjuira umjetnike, može nakon završetka radionice napisati članak o predstavi itd. Svaki tim se prezentira i pokazuje ostalim učenicima svoj uradak te zajednički isprobavaju cijelu etidu uključujući sve elemente. Kroz navedeni rad djeca upoznaju specifičnost javnog nastupa, razvijaju suradnički odnos s učenicima, pozitivno se odnose prema stvaralaštvu drugih učenika.

Radionica je prilagođena uzrastu djece, tj. prilagođava se ovisno o razredu. U tom smislu su pripremljeni i radni listići sadržajno vezani uz kazalište te „kazališni abecedarij“.

Za izvođenje „Lutkofora“ u Vašem prostoru, kontaktirajte nas na propaganda@gkl-rijeka.hr ili na 051/325 688.

Skip to content