Audicija

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA
Blaža Polića 6, 51000 RIJEKA

raspisuje

AUDICIJU ZA GLUMCA – LUTKARA (m)

Audicija će se održati u utorak, 22.4.2016. u 13,00 sati
u Gradskom Kazalištu lutaka Rijeka, Blaža Polića 6.

Kandidati će biti obvezni zadovoljiti uvjete kako slijedi:
– završen studij sa zvanjem akademskog glumca ili akademskog glumca lutkara
– animacija lutke, interpretacija teksta i glazbe po izboru kandidata

Pismene prijave s dokazima (preslika diplome, životopis) dostavljaju se na adresu : Gradsko kazalište lutka Rijeka, Blaža Polića 6, 51000 RIJEKA, s naznakom “za audiciju” zaključno s danom 18.4.2016.

Sve informacije na telefon: 051/ 325-681 i 098 211 6005.

Novosti

Podijeli na socijalnim mrežama
Skip to content