Gradsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Kazališnog vijeća i imenovalo Magdalenu Lupi Alvir za ravnateljicu Gradskog kazališta lutaka Rijeka. S obzirom na to da sadašnjoj ravnateljici Zrinki Kolak Fabijan mandat prestaje u svibnju iduće godine, a zakon propisuje da se natječaj mora raspisati godinu dana ranije, Kazališno je vijeće objavilo natječaj na koji se javilo četvoro kandidata: Magdalena Lupi Alvir, Almira Štifanić, Laura Marchig Šesnić i Denis Brižić. Prijava Denisa Brižića nije razmatrana, jer nije dostavljen dokaz o poznavanju jednog stranog jezika. Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su zaključili da se Magdalena Lupi Alvir kvalitetom svog programa, dubinom uvida u problematiku suvremenog kazališta za djecu i mlade, ali i lutkarstva kao medija, nametnula kao najbolji izbor za ravnateljicu ove kazališne kuće. Gradsko vijeće je prijedlog prihvatilo premda su oporbeni vijećnici ukazivali na nedostatak detaljnog financijskog plana u prijavi Magdalene Lupi Alvir.
Gradonačelnik je pojasnio kako je u sadašnjim gospodarskim uvjetima, nemoguće dati detaljan četverogodišnji financijski plan. Magdalena Lupi Alvir je zahvalivši na povjernju naglasila da će od lutkarskog kazališta napraviti ono što je u svom programu i navela, kazalište koje spaja suvremeno i tradicijsko, baštinu i europske trendove, na djeci blizak način, repertoarno će se otvarati prema mladima i tinejdžerima. Vidi ga kao teatar sposoban pokazati kako malo kazalište, svojom kvalitetom može biti veliko i bitno.

Podijeli na socijalnim mrežama
Skip to content