Vela priča o Mićeg Morčića

Tahir Mujičić

Za predškolski i školski uzrast.

Uloge:

Božena Delaš
Alex Đaković
Karin Fröhlich
David Petrović
Almira Štifanić
Zlatko Vicić

Tehničko osoblje i podrška:

Redatelj:
Zoran Mužić
Lutke i scenografija:
Tahir Mujičić
Realizacija lutaka i scenografije:
Luči Vidanović
Skladatelj:
Igor Karlić
Oslikavanje scenografije:
Hrvoje Šercar
Koreograf:
Karin Fröhlich
Oblikovatelj svjetla:
Damir Babić

Draga deca moja i carrisimi bambini miei, sigurno se vero čudite ča van ovo pišen JA, kega svi znate, a o kome njanci nič ne znate! Ni ki san, ni od kud san prišal, ni di živin i kako, ni sam san ali ne, ni … ni nič. O meni van ni ni štoriji… Niti va škole, ni va libre … O meni van ni ni bajke, ni kod Andersena, ni kod Grimmih, ni Peraulta, ni kod šjore Ivane B. M. a bome ni kod uvih današnjih, ča nan život kako bajke prodaju…
I zato san prišal va ovi naš teatrin da van prvu (ma zamišlenu) štoriju o meni zpripovedan.

Ne o tome ol kud sam prišal, ča san bedan bil i ča san postal. Nego došal san van (kako san, bedan, već rekal) zpripovedat ovu štoriju od koje bi priča i priče o meni morale, trebale POČET. Kako del neke nove baštine za vas, decu NAŠEG KRAJA.
Jer o meni, Morčiću, je LEGENDA … Koje nema i niko je ne zna. O meni su BAJKE… koje niko ni napisal, a bome ni pročital. O meni je POVIJEST… Koje nema i njanci je nikad ni ni bilo!
Ma od ove predstave će je bome vero i duro bit!!!
Jer mene, Morčića, je ipak vavek bilo, vavek san i vavek će me bit!
I ča nan je sad za udelat?!?
Kako prvo uteć van je od sega onega ča o meni dosad znate (a ne znate) i od ove štorije va teatru sve z početka počet! Jer va ove predstave zmišlen je jedan celi, novi svet. Koji ima svoj prostor ( od Umaga do Karlobaga i od Grobnika do Suska i od …), ima svoje stanovnike, ili po teatarsku „karakteristike” (od dobrog nan Bana, do još bolje Banice, od Cvite do Crnića, od zaMorčića do Morčića …), a bome i svoje neprijatelje ča in dobro niti žele, niti će … (Va ovoj štoriji su to Mlečići i Turčići, a va nekoj drugoj, onoj posle nje … Niki drugi!)

Alora samo za vas zmišlen je celi ovaj novi mići svet … Za vas i vaše vlastite vele svetove, ča z maštom spavaju va vašin glavicama i va vašim srcima! A va centru tog jenog novog (i opet vašeg) sveta san JA – Morčić! JA mesto Ninja-kornjača, ili Jagodica-bobica, il Nore Fore, ili barbika i supermanova… JA kako del vašeg života, va vašem mestu i na vašem jeziku…
I zato ova štorija i ova predstava o jenom zmišljenom događaju iz sveta mašte govore o meni, Morčiću kako jenom od VAS. Koji je vavek ovdi i među vami – nami i z nami bil… I ni se od vas po ničem delil. Bil san i ostal kako i vi… DIJETE. Z vašeg vrtića, circolla, škole za vaše karnevalske povorke z Korza… Jer, ja, Morčić nisam AFRIKANAC, ja sam naš morčić… Jer ni TURKI va ovoj štoriji nisu BOŠNJACI, a ni MLEČIĆI nisu TALIJANI, a bome ni naš ban JAN FRANKOPAN ni niš drugo neg samo NAŠ. Ča bil da bil … A kad velimo ono naši, mislimo na sve nas ča smo va Rike, na Kvarneru i Kvarneriću, va Istri, Kotaru, Lici, Primorju, na škojima, va celoj našoj Hrvatskoj, Europi i na … SVETU! Na ovem planetu ča ga jedinoga imamo … Na planetu ZEMLJA.
Ali da se dalje ne bi ingropali va ove pametne diskusije i mudre štorije, pustimo neka nas predstava odvede va najdemokratskiju zemlju na svetu… Va onu od MAŠTE! I da nas predstava poduči i nauči da VOLIMO SVOJE i POŠTUJMO TUĐE… Shvatimo da smo svi na ovome svetu ISTI, a najviše onda kada smo DRUGAČIJI. Ja san ČRN, ti si BEL. Da vavek treba pomoći onima kojih je MANJE i koji su SLABIJI. Pa tako i va vašem vrtiću, va maloj i veloj školi, prepoznajte i zavolite one koji su drugačiji, jer ISTI su kao i VI… Čak i malo ISTIJI.
Vaš ISTI, ali malo DRUGAČIJI

Morčić

Kalendar događanja


Nadolazeće predstave

Podijeli na socijalnim mrežama
Skip to content